Råd till lärare som undervisar elev med synnedsättning

 

Du bör tänka på:

 
 • Att du förstorar undervisningsmaterialet och ger det till eleven i god tid, senast vid lektionens början. Bilder behöver också förstoras. Dokument, tavelanteckningar, OH-bilder etc kan mailas till eleven (före lektionen)
 • Att du som undervisar berättar vad du skriver på tavlan
 • Det tar längre tid att komma igång med arbetet och att utföra det
 • Att du berättar så mycket som möjligt vad som händer under lektionen. Det kan t ex gälla vem som kommer in i salen under lektionstid. På så sätt sätter du ord på vad som sker i rummet
 • Att eleven får möjlighet att låna hem den videofilm som klassen ska se innan den visas i skolan
 • Att eleven får längre tid vid provsituationer. Prov måste också uppförstoras eller lämnas som fil.
 • Att behovet av omväxling i arbetet är stort. Det är inte alltid själva ögat som tröttas. En allmän trötthet uppstår ofta pga en hård koncentration som är påfrestande såväl psykiskt som fysiskt
 • Att elevens arbets- och läsställning är ergonomiskt riktig
 • Att utskrifter görs på vitt matt papper och att kursiv text är svårare att läsa
 • Att i matematik är det t ex svårt att läsa diagram. Potenser kan vara svårtydda
 • Att sovra i undervisningsmaterialet
 • Att det ibland är svårt att tyda fotografier och illustrationer. Det kan hjälpa bildförståelsen om eleven får bilden förklararad
 • Att om eleven har svårt att uppfatta tingen visuellt bör eleven få möjlighet att använda sina andra sinnen, ex smak, lukt och hörsel
 • Att en elev med synnedsättning ofta använder hörseln mer intensivt än andra elever. Man bör därför i undervisningen skapa en miljö fri från buller
 • Att det är väsentligt att rätt studieteknik övas och tillämpas. Målet är att den synskadade eleven kan tillgodogöra sig undervisningen lika bra som de fullt seende eleverna
 • Att ta råd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) när det gäller pedagogiskt stöd och kurser för lärare
 • Att beställa läromedel (talböcker/storstilt) i god tid. Inför hösten måste läromedel beställas senast i januari för att levereras till terminsstarten
 • Att en del elever låtsas se mer än de i verkligheten gör för att inte avvika från de fullt seende kamraterna
 • Att eleven ser olika bra vid olika tillfällen beroende på ljus, kontraster och trötthet
 • Att eleven använder sig av andra ledtrådar än synen och ”lurar” sin omgivning
 • Att eleven känner ofta stor osäkerhet i nya situationer pga otillräcklig situation
 • Att eleven orienterar sig bra i kända miljöer men har stora besvär i okända miljöer och i trafik
 • Att eleven vet bäst. Fråga eleven!
 • Att det som är bra för den eleven med synnedsättning är bra för hela klassen