Verksamhetsberättelse 2007

 

Verksamhetsberättelse

År 2007

Föräldraföreningen för

Synskadade Barn och

Ungdomar, Väst

FSBU

*

Styrelsens sammansättning 2007

Kicki Pernheim, Göteborg 031/296104 Ordförande Anette Jernberg Göteborg 031/218584 sekreterare Eva Carlsson, Göteborg 031/564760 Kassör Monica Möller Göteborg 031/267604 Fondansökningar Marita Savklint Frillesås 0340/657388 Ledamot Magdalena Olsson Göteborg 031/197976 Ledamot

Ideellt arbete

Styrelsen består enbart av föräldrar som är medlemmar i FSBU. Styrelsearbetet utförs ideellt och det som driver och motiverar oss är våra barns och ungdomarnas behov av ett mer tillgängligt samhälle.

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och ett flertal mellanliggande arbetsmöten.

Finansiering

Aktiviteterna har finansierats dels genom egenavgifter och dels genom bidrag. Vi har under året sökt och fått medel från fonder och stiftelser, vilket gjort det möjligt för oss att genomföra våra aktiviteter.

Ekonomisk redovisning

Balans och resultaträkning framgår av bilaga 1 och revisionsberättelsen av bilaga 2.

Göteborg den 14 februari 2008

Styrelsen

-------------------------------------------------------------- Adress: Bottnevägen 16 A, 423 50 Torslanda www.fsbu.org Organisationsnummer: 85 51 00-0907 Postgiro: 83 49 046-6 Föreningen FSBU arbetar för att villkoren ska förbättras i samhället för de syn­skadade barnen, ungdomarna samt deras familjer. Föreningen samarbetar med andra organisationer som är villiga att främja en positiv utveckling för synskadade barn och ungdomar. Vår verksamhet finansieras dels av bidrag från olika fonder/stiftelser och dels av egenavgifter vid flertalet aktiviteter. Utan bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet och vi riktar därför ett stort tack till våra sponsorer under år 2007. Vi vill också tacka för ett gott samarbete under året med Synskadades riksförbund (SRF), Syncentraler i Västra Götalands­regionen och Halland, Handikapp­föreningarnas Samarbetsorganisation (HSO), Handikappkommittén med fl. Vårt arbete bedrivs ur ett familjeperspektiv, vilket gör oss unika. Vi anser att hela familjen berörs av att ha ett synskadat barn och därför bör alla familjemedlemmar ges möjlighet att vara delaktiga i det arbete och de aktiviteter som vi arrangerar. Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas engagemang i viktiga frågor som berör de synskadade barnen och ungdomarna. Några av målen för vår verksamhet är att:
 • Arrangera meningsfulla fritidsaktiviteter
 • Vara en påverkansgrupp i samhället
 • Vara en kunskaps- och erfarenhetsbank om samhällets stöd och ansvar
 • Uppmuntra föreningens ungdomar, så att de efter hand växer in i rollen som ledare och förebild för de yngre
 • Arrangera möten med Specialpedagogiska institutets rådgivare, Försäkringskassan, kommunen, politiker samt andra parter som barn med synskada kommer i kontakt med.
 • Sprida kunskap om föreningens verksamhet, bland annat genom en presentationsskrift till familjer, Syncentraler, Specialpedagogiska institutet, Syn, och regionens ögonmottagningar.
Det här gjorde vi i FSBU under 2007 Januari Månaden då förberedelserna inför årsmöte och skidlägret pågick för fullt. Februari
 • 4/2 Årsmöte ägde rum söndagen den 4 februari i MIS-stugan, Skatås i Göteborg.
 • 9-16/2 Under sportlovet var vi på skidläger i Edsåsdalen på Köja fjällhotell. Aktiviteterna under veckan var många; längdskidor, slalom med Totalskidskolans skidlärare, bingo, showdownturnering, ungdomarna fick känna på att bli masserade, träningspass med hopprep liksom gummiband, träning att skriva reglett, poängpromenad, sagostigen, skidåkning i Åre med efterföljande After Ski, besök på Åre Chokladfabrik med provsmak i mängder.
Mars
 • Vi försökte få ihop några som skulle tävla i Showdown med MIS (Motion Idrott för synskadade) som arrangör, samt 23-25/3 på RM i Showdown. Tyvärr var det ingen som nappade på detta i år.
 • 30/3: I kommunens ledarfest på Scandinavium deltog 5 av våra ungdomsledare och två av oss vuxna.
April
 • 3/4 Träff med SIT
 • 3-4/4: Påskaktiviteten bestod av ett tvådagarsläger under påsklovet. Aktiviteterna var på tre olika platser: På en skola i Bergsjön tillbringade vi en förmiddag med presentationslekar, friskisgympa, goalball och afrikansk dans. På eftermiddagen åkte vi till MIS-stugan i Skatås där vi spelade showdown och lagade middag. Därefter var det ny transport till Frölunda judoklubb där det erbjöds judoträning, mat och sedan logi i sovsäckarna på judomattan. Under hela helgen hade varje deltagare en fadder från ledarutbildningen som såg till så att ingen var ensam, att alla fick mat, duschade, borstade tänderna, hittade sina kläder och framför allt lärde sig hitta på alla nya ställen vi var på. Det var 11 ungdomarna som här påbörjade praktiken i sin ledarutbildning. De hade teori på kvällen och de tilldelades löpande extra ledaruppgifter.
 • 16/4: De yngre medlemmarna (under 13 år) fick testa hjälpmedel på ICAP.
Maj
 • 6/5: Besök på Universeum med syntolkningsutrustning som vi lånade av SRF. Här bjöds vi på rundvandring av egen guide som för första gången guidade via syntolkning.
 • 8/5 Möte med SAMSYN i US lokal på Lokattsbacken i Göteborg.
 • 25-27/5 Idrottshelg på Bosön. Fem av föreningens medlemmar åkte dit tillsammans. Alla var synskadade, både ledsagare liksom deltagare och alla kom hem glada och nöjda i vanlig ordning.
Juni
 • 15-17/6 Västkustlägret – ett judoläger - arrangerades av Svenska Handikappsidrottsförbundets Judokommitté, som bjöd in synskadade barn och ungdomar under två dagar. På en träning var det 10 personer med synskada på mattan – ett rekord helt klart. Deltagarna kom från Frölunda judoklubb och Lilla Edets judoklubb. Äldst var Elvira Kivi 20 år och yngst Oskar Alverstedt 6 år. Ledarutbildningen var igång även här så att de äldre var faddrar till de yngre och hjälpte till med lite av varje så alla hittade sina kläder, fick bältet knutet, mat på tallriken och så vidare.
 • 17/6 Syntolkning av filmen Teenage Mutant Ninja Turtles
 • 17/6-1/7 Språkresa till England: Här gjorde vi ett försök att få en språkresa till stånd men vi backade ur då upplägget var för dåligt. Vi beslutade att skjuta på lägret ett år för att få bättre förutsättningar. Det centrala med lägret är att ungdomarna får mycket träning på att få prata engelska.
 • Sommarjobb: Under två veckor sommarjobbade tre av våra egna ungdomar under arbetsledning av konsulenten Åsa. Arbetsuppgifterna var såväl teoretiska som praktiska och föreningen fick god hjälp av ungdomarna under dessa veckor. Det var roligt att se med vilken noggrannhet och iver ungdomarna tog sig an arbetsuppgifterna som inte var helt lätta. Ungdomarna fick sitta i datastugan på SRF Göteborg vilket underlättade en hel del för föreningen. Arbetsförmedlingen lade mycket tid och kraft för att detta skulle gå igenom som sommarjobb och FSBU lärde sig mycket av detta. De som arbetade dessa veckor är alla gravt synskadade och ser mellan 0-3%. En mycket bra erfarenhet för oss alla som vi hoppas kan återkomma varje sommar med kommunens stöd.
 • 25/6 Testa friidrott: I juni anordnades, i samarbete med SAIK (Sävedalens AIK), en dag då synskadade barn och deras syskon fick chansen att prova på friidrott. Barnen fick testa olika löpgrenar samt att stöta kula, och de kämpade hårt trots det regniga vädret. Dagen avslutades med fika och diplomutdelning.
 • 27/6 Klättring på Fysiken: En grupp på 15 deltagare samlades i Fysiken för en dryg timmas klättring. När alla klättrat färdigt var det dags för en fika i caféet utanför. Många verkade tycka det var roligt och skulle kunna tänka sig göra om det igen.
 • 28/6 Vattenskidor i Hästvattnet, Ucklum: Både synskadade och seende syskon i åldrarna 12 till 19 år provade på att åka vattenskidor i mitten av juni med Cascade Ski Club. Synskadade åkte med en instruktör bredvid och alla tyckte det var roligt men kanske lite kallt. Efter att vi åkt färdigt blev det fika med frallor och varm O`boy. Alla kom inte upp på skidorna och kunde istället åka en sväng i en gummiring efter båten. Nästa gång vi provar kommer det att bli ännu roligare då vi kan lite mer. Vattenskid­klubben vi åkte med funkade bra och det är någonting att prova på igen! Hit kan man själv också komma och åka med klubben. www.cascadeskiclub.se
Juli
 • Vecka 27-28 Läger på Krokholmen: Två veckor hade vi förmånen att vara på familjesjöläger på Krokholmen. Flera nya familjer var med. Programmet var som alltid växlande med besök på Marstrand med guidning på Ostindiefararen Göteborg som låg i Marstrand under en dag första lägerveckan. En övernattning i de fyra Maxibåtarna genomfördes för ungdoms­gruppen och då var det 6-7 som sov i varje båt. Sexmannarodd genomfördes vid flera omgångar under andra lägerveckan. Krabbfiske vid bryggan samt fisketurer på kvällarna växlades med ledsagningsövningar där vi som ser fick prova på att klara oss i matsalen, i barackerna, på bryggan och i båtar med hjälp av ledsagning från någon i gruppen. Ledar­utbildningen fortgick under dessa lägerveckor och fem av våra ledare blev klara med sin ledarutbildning ”Basen syn inriktning ” efter inlämnande av teoriuppgifter. Flertalet ansvarsuppgifter fördelades till ungdomar i ledarutbildningen såsom disco, idrottsaktiviteter inne och ute de dagar vädret inte var seglingsbart.
Augusti
 • 16/8 Träff på arbetsförmedlingen då 13-19 åringarna bjöds in och det talades om framtida arbete.
 • 21/8 Rådslag på SRF angående färdtjänst, två representanter från var FSBU på plats och vi satt vid ett bord tillsammans med bland annat US.
 • 25/8 Bio med syntolkning av filmen Harry Potter
September
 • 2/9 Utomhusklättring planerades men när dagen kom regnade det och aktiviteten blev inställd.
 • 4/9 Tisdagsträningen i goalball startade i Kviberg 18.00-20.00.
 • 6/9 Torsdagsträning i Kviberg med Idrottskola startade.
 • 8/9 Torgdag på Frölunda Torg tillsammans med Frölunda Judoklubb. Ett arrangemang av Svenska Handikappidrottsförbundet med uppvisningar över hela landet 10.30-14.00.
 • 9/9 Bio med syntolkning av Pirates of the Carribean.
 • 21/9 Invigning av Pjäshallen med Kronprinsessan Viktoria som skrev sin autograf på våra Goalball bindlar. Läs mer på länken nedan.
http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/kultur_o_fritid,kronprinsessan_hissade_upp_ridan_for_handikappidrotten
 • 25/9 SAMSYN-möte på Arbetsförmedlingen Särskilda resurser.
  Oktober
 • FSBU flyttar in på Kviberg på vårt första kansli i Pjäshallen. Vi delar kansli med en annan förening för att hålla kostnaderna nere.
 • Judoläger äger rum för synskadade på Frölunda Judoklubb. Arrangör är SHIF:s judokommité i samarbete med FSBU:s ledarutbildning.
 • Fyra ledare var en lördag med Sisu-utbildning. Kursen vände sig till de föreningar som fått pengar från Idrottslyftet till skolidrott.
 • FSBU:s goalballag vann SM för andra året i rad. I år var det SM i Halmstad och Åsa, Malin, Lisa och Nicolina spelade. En bil med hejarklack kom dit med deltagare från vår egen idrottskola.
 • 31/10 Brukarrådsmöte på SC Högsbo en representant från FSBU med.
November
 • v 44 Höstlovsaktiviteter genomfördes under två dagar med övernattning på judomattan i Judoklubben Sakura i Göteborg. De aktiviteter som provades var goalball, judo och klättervägg, parallellt pågick ledarutbildningen då ledarna växelvis hade hand om aktiviteter samt deltog i aktiviteterna som ledsagare och faddrar för de yngre.
 • v 45 Arbetshelg i Källsjö för styrelsen med planering för julfesten och chans att knyta ihop säcken för året och börja sikta mot kommande års spännande aktiviteter. En uppskattad helg för styrelsen.
 • 16-18/11 Badläger till Danmark på Skallerup Klitt: I Danmark var vi i det fina äventyrsbadet många timmar och efter en gemensam middag var det lite fritt, ungdomarna satt i en stuga, föräldrar i en annan och de yngre kunde somna efter en intensiv dag. Lördagen startade med promenad på stranden och fortsatte med äventyrsbadet. Därefter var det bowling och efter middagen samlades barn och ungdomar för lite prat och lekar i det fina sportcentret men hoppborg och mycket annat. Söndagen bjöd på ridning med islandshästar vilket var mycket uppskattat. Även denna dag hanns det med några timmar i badet innan det var avfärd mot Fredrikshamn och Göteborg igen.
  December
 • 9/12 Julfest på Kvibergs kantin i Göteborg för åttonde året i rad. God mat, dans kring granen, lotterier och så kom Tomten med paket till alla barn. Även detta år anslöt sig familjer som var med för första gången, och vi hoppas och tror ni alla kände er riktigt välkomna.
 • 10/12 Träff med SIT, läromedel.
 • 21/12 Ett gäng glada och spelsugna spelare samlades med ledare för att spela en liten miniturnering i Showdown. Vi samlades i MIS-stugan, Skatås, i Göteborg för att genomföra turneringen. Turneringen arrangerades för att två tjejer från Munkebäcksgymnasiet gör en informationsfilm om sporten som sitt projektarbete. Filmen ska handla om olika sporter för synskadade, som ska skickas ut till idrottslärare. Barnen blev filmade när de spelade match och några blev intervjuade. Det var fyra barn som kämpade i turneringen. Alla fick spela tre matcher var, och det var mycket jämt och uppskattat. När alla hade spelat mot varandra blev det prisutdelning, där alla var vinnare och fick ett lite pris var!
 • 27/12: Den skottsäkra pepparkakan: Familjeturneringen i goalball blev en succédag på Kviberg. Tretton familjer var anmälda och efter en kort demonstationsvideo om hur spelet går till var det dags att dra på sig skydd och ögonbindlar. Kort därefter visslade domaren Kicki Sivertson igång spelet. Så himla roligt det var att få spela, alla var med - familj mot familj. Detta måste vi göra om!
Löpande aktiviteter Goalball har under våren 2007 tränats i Dalheimers hus på fredagar mellan 18.00-20.00. Under hösten har träningen varit belägen på Kviberg på tisdagar 18.00-20.00. FSBU och SUGI har ett samarbete när det gäller goalball vilket innebär att på söndagsträningarna står SUGI för hallhyra och FSBU för tejp och linjer. Vårterminen 2007 var en av våra ungdomar hjälpledare och stöttade extra vid sidan om barnen med synskada som gick i Judolek på Frölunda Judoklubb i gruppen där alla andra var seende. Idrottsskolan på Kviberg i Göteborg startade upp under hösten på torsdagar 17.30 –19.00. Här deltog ett antal barn mellan 6-12 år. Här har övningarna byggt i första hand på grovmotorisk träning i varierande former, det har spelats goalball, lekts lekar, stafetter, redskapsbanor, hoppats hopprep bland mycket annat. Många barn har svårt att hänga med på idrottslektionerna i skolan. Ledarna för gruppen är direktplockade från föreningens egna led av dem som genomgått ledarutbildningen Basen syn och slutfört kursen. Vi har haft 5 ledare som alternerat så att det alltid funnits god täckning för ledare/ledsagare samt ansvariga för varje pass. Efter idrottskolan varje torsdag har vår föreningskonsulent Åsa samlat ledarna för utvärdering och diskussioner med erfarenheter att använda till nästa gång. FSBU har ambitionen att barn med synskada kan få utföra fysiska aktiviteter på lika villkor. Föreningskonsulent Åsa Alverstedt har arbetet på kansliet 16 timmar i veckan under januari till september. Under oktober gick Åsa upp till 50 % vilket innebär 20 timmar i veckan. Åsa har arbetet mycket med projektet skolidrott och gett ett fantastiskt stöd till skolor där det går barn med synskada. Personalen på skolorna har varit mycket glada för den hjälp och det stöd Åsa gett med målet att idrotten skall vara till för alla elever dvs även för eleven som har en synskada. Åsa har utgått från att ge individuellt stöd på plats till den specifika idrottsläraren utifrån det specifika behovet och intresse för varje enskild elev som gått på skolan och har en synskada. Vår uppfattning är att individanpassat stöd till skolidrott är ett framgångstips. Alla barn är olika och har olika behov även om de har en synskada. Tyvärr har det kommit till vår kännedom att skolor låter eleven med synskada ”slippa” vara med på exempelvis bollövningar. Lärare med god fantasi klarar att inkludera alla elever i idrotten om de får rätt hjälp i tid. Önskas information om detta projekt kan detta ges av Åsa, se information på hemsidan. Medel till projektet kommer från Handslaget våren 2007 och Idrottslyftet hösten 2007. Syncentraler i Västragötalandsregionen samt Halland Styrelsen har sedan i maj månad målmedvetet arbetat för att få en god kontakt med syncentralerna i västra Sverige så att informationen om FSBU når fler barn och ungdomar som i dag ännu inte är medlemmar i FSBU. Vårt långsiktiga mål är att en tredjedel av alla barn som har synskadan som sitt funktionshinder är medlemmar hos oss. Ett annat mål är att få föräldrar delaktiga i syncentralernas brukarråd så att barn och ungdomsfrågor säkert kommer upp på agendan. Vår uppfattning är att FSBU:s aktiviteter för barn och ungdomar med synskada, som sällan får tillhöra Habiliteringen, är mycket viktiga då syncentralerna inte har program för barnens fritid. Specialpedagogiska Institutet (SIT) Styrelsen i FSBU anser att kontakten med SIT i Göteborg har försämrats ytterligare under 2007. Vid möte i april fick FSBU klart för sig att framförda synpunkter om bland annat brister i läromedel, producerade av SIT, inte kommit produktionsavdelningen i Stockholm till handa. Vart mail till SIT och mötesanteckningar från flera möten under flera år tagit vägen på SIT fick FSBU ingen förklaring till. FSBU:s erfarenheter av barnens skolgång, ofta desamma och återkommande för många synskadade barn i Göteborgsområdet, framförs om och om igen och SIT lyssnar men tar inte till sig vad som framförs eller undersöker hur det ligger till. Oklarheter med mötestider, ibland skickas kallelser och ibland inte och inställda möten även under 2007 visar förutom att SIT inte är särdeles intresserade att ta del av FSBU:s erfarenheter av barnens skolgång även en förbluffande nonchalans av en ideell förenings arbete. FSBU upplever att SIT numera är en myndighet med inifrån-ut tänkande och att SIT är mer intresserad av egna projekt, egen och framtida organisation och internt teamarbete än att göra vad de är satta att göra, dvs att se till att skolan fungerar för funktionshindrade barn - att se utifrån varje specifikt barns situation och se vad SIT kan göra för att stötta rektor och ansvariga i varje klass och på varje skola så att skolan fungerar för det synskadade barnet. Samarbete FSBU vill tacka för ideella insatser och gott samarbete under året 2007 med Krokholmsföreningen, Frölunda Judoklubb, Sakura Judoklubb, Saik, Cascade Ski Club, SUGI, MIS, Totalskidskolan, SRF Göteborg, SRF Bohuslän, SHIF Judosektion samt Göteborgs Handikappidrottsförbund som bidragit till att barn och ungdomar med synskada har fått tillgång en aktiv fritid. Slutligen stort tack till alla föräldrar som kör alla mil till våra aktiviteter som oftast ligger många mil från hemorten. Varje litet steg föräldrar tar i arbetet mot ett tillgängligt samhälle för våra barn och ungdomar är ett stort steg för dem som kommer efter. Verksamhetsplan för FSBU 2008 SYFTE: Att få fler barn och ungdomar med synskada att delta i föreningens kultur- och idrottsarrangemang. Utbilda ledare som kan hålla i aktiviteter. Påverka så vårt samhälle blir mer tillgängligt för barn med synskada. Nå nya familjer boende i Västra Götaland och Halland. MÅL Att arrangera fritidsaktiviteter för barn och ungdom: - Att barn och ungdomar har roligt tillsammans och får möjlighet att träffas och skapa kamratrelationer. Öka antalet aktiviteter utefter barnen och ungdomarnas behov och önskemål. Finna samarbetsformer med föreningar, distriktsidrottsförbund, specialdistriktsförbund för ett mer inkluderat fritidsutbud. - Finna samarbetsformer med Special Distrikts Förbund (SDF)och Distrikts Förbund (DF) - Nå ut med inbjudan angående våra aktiviteter till fler familjer med barn i hela västra Sverige - Genomföra idrottskola för barn så att de får prova på olika idrotter i en stimulerande miljö med goda ledarförebilder. - År 2008 utöka med ytterligare en grupp som spelar goalball 13-16 år - Arrangera utbildningsdag för idrottslärare som har barn med synskada Administration: - Att delta vid sammankomster med Syncentraler, Specialpedagogiska institutet, Handikappkommitén, SRF, Synskadades Riksidrottsförbundet, Unga synskadade, Ögonsjukvården, Försäkringskassan, Färdtjänsten och andra samhällsinstanser som kan ha positiv betydelse för att barnen har en aktiv fritid. - Att arbeta för ökad tillgängligheten av ledarskaplitteratur för synskadade ledare. - Att arbeta för en ökad tillgängligheten av information som exempelvis Föreningsavdelningens skrifter och ansökningsblanketter. Digital samt inläst information är framgångsnyckel för oss. - Utveckla vår webbsida Skola: Vara ett stöd till skolan där elev med synskada går genom att ge tipps och råd till Idrottslärare. Ledarutbildning /fadder/ledsagare/funktionär: Vid läger och tävlingar ge tonåringar möjlighet att växa med ansvar i egenskap av att vara fadder och ledsagare för de yngre så att ingen känner sig utanför. Ge tonåringar möjlighet att utvecklas som ledare genom olika utbildningsinsatser samt stegutbildning utefter talang och intresse. Föräldrautbildning: I samband med aktiviteter för barnen samla föräldrar till kurstillfällen med olika inriktningar för att stärka föräldrar i rollen som samordnare där habilitering saknas. Även kurser där föräldrar får träna på specifika delar såsom ledsagning, punktskrifts skrivning och läsning, och framför allt träffas och ge varandra stöd och råd inom flertalet områden. Ekonomi: Föreningens aktiviteter ligger inte som löpande verksamhet. Styrelsen beslutar under året vilka planerade aktiviteter som kommer genomföras utifrån de ekonomiska anslag som beviljats från stiftelser, fonder samt regionalt anslag.