Våra mål

 
Mål med verksamheten Vårt arbete är koncentrerat på att
  • arrangera och driva meningsfulla fritidsaktiviteter för synskadade barn och ungdomar samt deras familjer
  • att engagera oss i intressepolitiska frågor och vara en påverkangrupp i samhället ha en kunskaps- och erfarenhetsbank om samhällets stöd och ansvar
Fritiden är viktig Exempel på fritidsaktiviteter är det årligen återkommande familjeseglarlägret på Krokholmen strax norr om Marstrand. Här får barnen, ungdomarna och deras föräldrar med syskon möjlighet till båt- och lägerliv under en dryg veckas tid. Det finns både större och mindre båtar att tillgå. Seglar gör vi tillsammans med vana instruktörer, i alla väder! Skidor åker vi också. Vi tar hjälp av skidlärare från Totalskidskolan som är experter på att undervisa handikappade i skidåkningens svåra konst. Vi brukar åka till ställen där backen ligger precis utanför fönstret. Passar inte dessa verksamheter just din familj kan nämnas att vi också har och har haft kanotläger, ridning, badaktiviteter, gymnastik och judo med mera. Barnteater och biobesök med syntolkning har vi också provat på. Vi är givetvis tacksamma för nya idéer på passande verksamheter. Samhällsbevakare Vi håller oss informerade om och försöker påverka vad som händer i samhället.Det gör vi bland annat genom att bjuda in representanter från vården, skolor, organisationer, myndigheter och föreningar med flera. Vi söker även aktivt ny information. Ibland av tvång men ofta av intresse. Något som också är viktigt är att vi informerar ovan nämnda instanser om vad det innebär att vara barn eller ungdom med synskada i samhället. Föreningen bildades 1978 och vi har genom åren samlat på oss stor erfarenhet av synskadade barn- och ungdomars situation i samhället. Mål med verksamheten Vårt arbete är koncentrerat på att
  • arrangera och driva meningsfulla fritidsaktiviteter för synskadade barn och ungdomar samt deras familjer
  • att engagera oss i intressepolitiska frågor och vara en påverkangrupp i samhället ha en kunskaps- och erfarenhetsbank om samhällets stöd och ansvar