Anställda och Ledare

 

Anställda

Anette Jernberg Mobilnr 0706-457564 E-post konsulent.fsbu@gmail.com ( ny mail från och med september) E-post anette.jernberg@fsbu.org ( denna funkar fortfarande men ska gå över till den andra ovan ) Nils Posse Mobilnr 0738143061 E-post nils.fsbu@gmail.com
Det här är våra ledare som planerar och genomför en stor del av våra aktiviteter: Arvid Ryberg ( Goalball ) Olof Ryberg ( Gaolball) David Lara Levén ( Goalball ) Ida Alverstedt ( Goalball ) Nicolina Pernheim ( Judo) Eric Jernberg       Du kan kontakta ledarna via ledarmailen: ledare@fsbu.org