Aktiviteter

 
Vi vill att synskadade barn och ungdomar ska få en aktiv fritid. Därför ordnar vi aktiviteter som gör detta möjligt. Varje år ordnar vi två stora familjeläger: Skidläger  och seglarläger på Krokholmen utanför Marstrand. På dessa läger åker hela familjen tillsammans. Där får föräldrar träffa föräldrar, syskon träffa syskon och de synskadade barnen träffa andra synskadade barn. Vi anordnar även idrottskoleverksamhet under veckodagar, helger och lov där vi provar på olika idrotter till exempel vattenskidor och klättervägg. Under veckodagarna har vi goalball som återkommande aktivitet.